Digitala användarmöten för ECT och rTMS

I mars bjuder vi in till två nationella användarmöten via zoom, ett för rTMS och ett för ECT.