Syftet med registret

Registret samlar in och analyserar data om elbehandling. Syftet är att öka kunskapen om elbehandling och på så sätt bidra till en säker och effektiv vård.