Forskning

Data från Kvalitetsregister ECT används inom flera forskningsprojekt och har genererat resultat som kommit patienterna till nytta. Forskningen har bland annat kunnat visa vilka patienter som har störst chanser att få en god effekt av ECT och vilka patienter som löper en större risk att drabbas av tillfälliga minnesstörningar.