ECT-kurs i METIS-format för specialistläkare och sjuksköterskor inom psykiatrin (Sista anmälningsdag: 29 september)

Västra Götalandsregionen och Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) erbjuder en ECT-kurs som riktar sig till specialistläkare och sjuksköterskor inom psykiatrin.