Nyhetsbrev - Januari 2020

I det här nyhetsbrevet uppmärksammar vi bland annat den nya "Utdataportalen" och att de första patienterna har inkluderats i studien Optimal elektrisk stimulering vid elektrokonvulsiv terapi.