Patientinformation på andra språk

Nedan finns information om Nationella Kvalitetsregister på andra språk än svenska. Informationen är översatt av auktoriserade översättare på varje språk och handlar om kvalitetsregister generellt.

Dokument att ladda ner