Årsrapporten för 2017 finns nu tillgänglig

48 behandlande enheter i landet rapporterade totalt 3 427 patienter till Kvalitetsregister ECT under 2017. Det betyder att 90 % av alla patienter som behandlats med ECT i Sverige under året har rapporterats till registret.