Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT innehåller data om ECT-behandling. Sedan 2012 är alla sjukhus som erbjuder ECT anslutna. Registret hade en täckningsgrad på 96 % under 2022.

Delregistret för repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) startades 2018. rTMS-behandling finns tillgängligt inom elva regioner i landet. Alla klinker som erbjuder behandlingen deltar i registret. Delregistret för rTMS hade en täckningsgrad på 90 % under 2022.