Årsrapporten för rTMS 2018 finns nu tillgänglig

Nu har kvalitetsregistret för repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) varit i drift sedan januari 2018. Den första årsrapporten har nu sammanställts och ni hittar den under menyfliken Statistik . I rapporten redovisas framför allt resultat för Riket eftersom det är få patienter i underlag på enhetsnivå.