Ingen signifikant skillnad i minnesstörning och symtomfrihet efter 6 månader mellan kort och ultrakort pulsbredd i ny studie, men mer forskning behövs på området

Elsa Tornhamre, läkarstudent vid Örebro universitet, har i sin studie använt kvalitetsregisterdata och tittat på hur patienter har skattat sitt minne och sina depressionssymtom före ECT och vid 6-månadersuppföljning.