Nytt delregister för Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS)

I december 2017 publicerades nya riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. I riktlinjerna anges att Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) kan ges vid medelsvår till svår egentlig depression hos vuxna. Sedan 2018 samlar Kvalitetsregister ECT in patientdata om behandlingsresultat vid rTMS.