Pågående forskning

Fem forskningsprojekt använder just nu data från registret:

Studier

Optimal elektrisk stimulering vid elektrokonvulsiv terapi (ECT)
Datakvalitet i Kvalitetsregister ECT
Utfallet av behandling för svår affektiv sjukdom
Skillnad i antidepressiv effekt av elektrokonvulsiv terapi vid depression med och utan samsjuklighet - en registerstudie
Prefect - En studie om elbehandling
Användande av SSRI i Sverige