Forska på registerdata

Om du vill använda data ur Kvalitetsregister ECT för forskningsändamål ska du först vända dig till oss på registret för att diskutera saken. Vi kan då till exempel undersöka om samarbete med redan pågående forskningsprojekt är lämpligt.